مقالات دانش پژوهان ---> مارها { - }

مقدمه

 

در جهان طبيعت رمز و رازهاي فراواني نهفته است كه كمتر انساني از آن مطلع مي باشد و هر انساني كه بخواهد به عظمت وجود خداوند متعال پي ببرد مي بايست در مخلوقات خداوند سير نمايد و از نزديك با آفرينش و علت خلقت موجودات آشنا شود يكي از اين مخلوقات خداوند كه مورد توجه انسانها مي باشد مارها هستند . لذا ذيلاً گوشه اي از زندگاني انواع مارها بيان مي‌گردد.


مار چيست ؟

بدن هر مار مانند لوله درازي است كه در يك طرف آن سر و در طرف ديگر دم و در وسط آن شكم درازش جاي دارد .

 

مارها كجا را براي زندگي انتخاب مي كنند ؟

مارها در ساير قسمتهاي دنيا وجود دارند . اغلب اين موجودات به جز در قطب زندگي مي كنند اما برخي از آنها روي زمين يا زير زمين را انتخاب مي كنند . كنار رودخانه ها ، باتلاقها ، درختان يا آب را محل زندگي آنها مي باشد . گونه هاي جالبي از مارها هستند كه توانايي پريدن نيز دارند اين مارها در آسياي جنوب شرقي مشاهده شده آنها از شاخه درختي به شاخه ديگر مي پرند .

 

بوييدن مارها

هر مار مي تواند با بوييدن هوا با زبان چنگال مانندش بوي جانوران ديگر را تشخيص دهد زبان مار هر چيز را كه مي يابد بويش را به اندام حسي مخصوصي در دهان هدايت مي كند . مارها داراي حس بويايي بسيار قوي هستند و از آن براي جستجو و شكار و رديابي استفاده مي كنند . علاوه بر اين برخي از آنها با تشخيص حرارت بدن طعمه آن را شكار مي كنند .

 

غذاي مارها

بسياري از مارها شكار خود را زنده مي بلعند . مارهاي عادي ممكن است انواع كرم ، حشرات ، انواع موش (با توجه به اندازه و ابعاد) قورباغه و... را به عنوان غذا براي خود انتخاب كند آنها انواع تخم‌مرغ ساير حيوانات را نيز مي بلعند . يك مار بزرگ پيتون مي تواند يك موجود زنده به وزن 70 كيلوگرم را به راحتي ببلعد .

 

ماري كه مار مي خورد

گونه اي مار در كاليفرنيا زندگي مي كند كه آن را شاه مار كاليفرنيايي مي گويند . اين مار براي انسان خطر ندارد چون از جانوران كوچك ، پرندگان ، مار حتي مارهاي زهري مانند مار زنگي تغذيه مي‌كند .

 

بلعيدن نه جويدن

اغلب مارها حدود 200 دندان دارند كه از آنها براي نگهداري از طعمه خود استفاده مي كنند . آنها به هيچ وجه به كمك اين دندانها نمي توانند طعمه را بجوند بلكه شكار خود را يكباره مي بلعند آرواره هاي مارها با رشته اي ماهيچه اي به هم متصل اند، بنابراين مارها مي توانند آرواره هاي خود را بسيار زياد باز كنند.

 

كشتن با زهر يا فشردن

برخي از مارها شكارشان را با نيش زدن و زهرآلود كردن مي كشند ، بعضي هم خود را به دور شكار مي‌پيچند و آنها را مي فشارند تا بميرد . سم مامباي سياه قويترين سموم شناخته شده مارها مي باشد كه باعث مختل شدن سريع اعصاب مي شود .

 

 

شنيدن مارها

مارها گوش ندارند و صدا را از ارتعاش امواج صوتي كه به زمين منتقل مي شود حس مي كنند .

 

استخوان مارها

مارها ، ستون مهره بسيار درازي دارند وتعداد مهره هاي آنها به اندازه زيادي است كه به سختي مي‌توان آنها را شمرد . ستون مهره مارها به گونه اي است كه مار مي تواند خود را به هر شكلي درآورد .


مارها چگونه حركت مي كنند ؟

حركت كردن بدون دست و پا مشكل است. اما مارها براي حركت راهي آموخته اند. مارها براي حركت كردن چهار روش دارند :

1- حركت زيگزاگ : اين گونه حركت براي زمين هاي شني نرم مناسب است . در اين روش مار بدنش را به شكل حرف S در مي آورد و سرش را به جلو پرتاب مي كند آنگاه باقيمانده بدنش را به سرش نزديك مي كند و همين گونه ادامه مي دهد .

خنك شدن : هنگامي كه مار به اين شكل مي خزد زير شكم آن چندان با شن داغ تماس ندارد . و در نتيجه بدنش چندان گرم نمي شود شايد به اين علت بسياري از آنها مارهاي بياباني با روش زيگزاگي حركت مي كنند . چنين مارهايي در بيابانها غرب آمريكا ديده مي شود .

2- حركت آكاردئوني : اين گونه حركت در زمين هاي ناهموار مناسب است در اين حركت مار بدنش را جمع مي كند و سپس بر بدنش فشار مي آورد و سرش را به جلو مي راند و مستقيم به طرف جلو حركت مي كند اگر از بالا به اين حركت نگاه كنيم مانند باز و بسته شدن آكاردئون به نظر مي رسد .

3- حركت موجي : در اين روش مار بر سنگها و يا زمين سخت فشار مي آورد نخست قسمت عقب بدن را به جلو مي راند و سپس بخش جلو سر را به پيش مي راند ، در اين روش چنين به نظر مي‌رسد كه بدن مار مانند موج حركت مي كند . هنگامي كه مار با روش خزيدن حركت مي كند بدنش كاملاً مستقيم است . تنها چيزي كه بر جاي مي ماند يك خط باريك و راست است .

4- خزيدن : مارهاي با جسه بزرگ و چاق فقط مي توانند بخزند . براي اين كار پوست بدنش را با كمك پولكهاي زير شكم پس و پيش مي كند و به جلو مي خزند .


حقايقي راجع به مارها

مارها هيچ گاه پلك نمي زنند، چون پلك ندارند .

بيشترين طول عمري كه براي يك مار مشاهده شده است كمتر از 30 سال است .

مارها به دليل كوچك بودن بخشي از مغزشان كه وظيفه يادگيري را به عهده دارد هرگز توانايي يادگيري ندارند .

 

از مارها نترسيد

اگر ماري شما را دنبال كرد ، نگران نباشيد . شما به راحتي مي توانيد فرار كنيد . مارها نمي توانند بسيار تند حركت كنند به علاوه خيلي زود خسته مي شوند . تندروترين مارها با سرعتي برابر با قدم زدن انسان حركت مي كنند . با اين سرعت هم بيشتر از چند دقيقه حركت نمي كنند .

 


مار رنگين كمان

اين مار پوست زيبايي دارد كه در آفتاب مانند رنگين كمان مي درخشد . اما بيشتر زندگي خود را در سوراخهاي تاريك زير زمين پنهان مي شود .

مار رنگين كمان در مزارع پر آبِ برنجِ كشور چين و اندونزي زندگي مي كند .

پوست مار : پوست هر مار از صدها پولك كوچك تشكيل يافته است كه مانند سفالهاي بام خانه‌هاي سفالي روي هم قرار مي گيرند .

انواع مار : حدود 700/2 گونه مار در دنيا وجود دارد كه آنها را به 30 خانواده تقسيم كرده اند. بيشتر آنها براي انسان بي خطر هستند.

پوست انداختن : تنها چيزي كه هر مار را مي پوشاند ، پوست است . مار طي سال چندين بار از پوست خود بيرون مي آيد و به جاي آن پوست تازه اي بر بدنش مي رويد . اين كار را پوست انداختن مي‌گويند .

پوست اندازي از سر مار شروع مي شود .

سايه مار : مار ممكن است از پوست به طوري بيرون آيد كه تمام پوست بدون آسيب ديدگي بر جاي بماند . در اين صورت پوست بر جاي مانده مانند مار به نظر مي رسد .

خواب زمستاني : در مكانهايي كه زمستان بسيار سرد است ، مار طي ماههاي سرد «مي خوابد» .  به اين عمل زمستانخوابي مي گويند . بعضي از مارها در غارها يا سوراخهاي زيرزميني مي خوابند، در حالي كه ديگر مارها در سوراخهاي تنه درختان مي خزند و در آن بخواب مي روند .

دراز ، سرد و خشك : پوست مارها مرطوب و لزج نيست بلكه پوستشان خشك و سرد است . از اين رو پوست مار مرطوب به نظر مي رسد كه در نور آفتاب مي درخشد .

برزگترين مار

مار پيتون يكي از بزرگترين ، درازترين و قويترين مارهاي دنياست . اين مار سمي نيست اما مي تواند گوزن كوچكي را با فشردن بكشد .

سرعت مار پيتون : بيشترين داستانهايي كه درباره بلعيده شدن توسط مار پيتون ، نقل مي شود افسانه‌اي بيش نيست . كمتر ماري ممكن است بتواند انسان را يك باره ببلعد . و اين نكته را هم بد نيست بدانيد كه مارهاي بزرگ بقدري چاق هستند كه نمي توانند انسان را شكار كنند . مار پيتون هم از جمله اين مارهاست.

درازي مار پيتون : از دوست خود بخواهيد با گامهاي بلند، ده قدم بردارد. از جايي كه شروع مي كند تا جايي كه پايان مي يابد علامت بگذاريد . حدود ده متر خواهد شد. اين مقدار درازي بلندترين مار پيتون است. اين گونه مار در جنگلهاي كشور تايلند واقع در قاره آسيا زندگي مي كند.

رنگ پوست پيتون مانند برگهايي است كه در كف جنگل ريخته است. بنابراين پيتون براحتي خود را در كف جنگل پنهان مي كند .

سنگين ترين مار! : سنگين ترين مار دنيا ، «آناكوندا» نام دارد . هر مار «آناكوندا»ي واقعي به چاقي يك بشكه مي رسد و حدود 180 كيلوگرم وزن دارد . اين مقدار وزن سه انسان است .

قدرت فشردن پيتون : پيتون مي تواند طي يك دقيقه، يك بز ويا يك خوك وحشي را بكشد.

چنگال مار پيتون : پيتون ، از باقي مانده هاي خزندگان پيش از تاريخ است كه همزمان با دايناسورها مي‌زيستند . پيتونها هنوز هم زايده چنگال مانندي- مانند خزندگان پيش از تاريخ در زير بدن دارند كه چندان از آن استفاده نمي كنند .

لقمه بزرگ : آيا باور مي كنيد پيتون قادر است يك بز را يكباره ببلعد . بله ، مي تواند! اين نكته را هم بدانيد كه مارها شكارشان را نمي جوند ، بلكه آرواره هايشان را باز مي كنند و شكار خود را براحتي درون دهان مي كشند تا آنكه ناپديد شود .


مار تخم خوار

گروهي از مارها هستند كه هيچ چيزي جز تخم پرندگان را نمي خورند . اين مارها، تخم را درسته مي‌بلعند، سپس آن را در دهان مي فشرند، محتويات تخم را مي خورند و پوست آن را بيرون مي‌اندازند.

پوست كشدار : مارهاي تخم خوار، مارهايي هستند باريك با پوستي كشدار كه اگر تخم بزرگي را هم ببلعند، پوستشان پاره نمي شود .

شب شكار : اين مار تخم خوار ، در آفريقا زندگي مي كند . روز مي خوابد و شب براي خوردن تخم جست و جو مي كند .

مار بي دندان : مار تخم خوار ، دندان ندارد . از اين رو هنگام بلعيدن تخم، آن را نمي شكند .

استخوانهاي اره اي : مارهاي تخم خوار يك رديف استخوان اره اي در ستون مهره ها دارند. اين استخوانها در قسمت پايين مهره هاي زير گردن قرار دارد . وقتي كه مار تخمي را ببلعد ، سرش را به پايين خم مي كند و استخوان ارهاي را بر پوست تخم مي فشرد .اين كار سبب مي شود پوست تخم بشكافد و مواد درون آن بيرون بريزد .

مار تخم خوار مي تواند تخمي را كه حجم آن دو برابر حجم سرش باشد ببلعد .

فشردن تخم : بيرون افكندن پوست تخم كار مشكلي است . براي اين كار، مار ماهيچه هاي بدنش را منقبض مي كند . پوست تخم در اثر فشار به هم فشرده و كوچك مي شود و در يك حركت زيبا از دهان مار به بيرون پرتاب مي شود. خوردن هر تخم ، از آغاز تا پايان، 15 دقيقه طول مي كشد .

حركت براي غذا : مارها نيز مانند بسياري از انسانها و حيوانات وقتي حركت مي كنند كه گرسنه باشند. اما مارها خيلي دوست دارند كه بيشتر وقت خود را استراحت كنند.


«كبرا»ي مرگزا

از ميان همه مارهاي دنيا ، شايد مار كبرا ترسناكترين آنها باشد. زهر كبرا بسيار قوي است و يك نيش آن انسان را طي مدت پانزده دقيقه مي كشد .

علائم خطر : مار كبرا هر گاه كه خشمگين باشد، قسمت جلوي بدنش را از زمين بلند و زير گردنش را پهن مي كند و چون ديوانه ها ، صداي هيس مي دهد .

چه جنبنده اي: كبرا يكي از كميابترين مارهايي است كه مي تواند هنگام حركت كردن قسمت جلوي بدنش را از زمين بلند كند.

كيسه زهر : مارهاي سمي كشنده ، در هر دو طرف سر خود كيسه زهر بزرگي دارند . از هر كيسه، لوله‌اي كوچك زهر را به دندانهاي نيش مي راند .

قصه اي شگفت انگيز : يونانيان افسانه شيريني درباره زني بهنام مِدوسا دارند كه به جاي مو، مار بر سر اين زن مي روييد . او چنان زشت بود كه هر كس بدان مي نگريست به سنگ تبديل مي شد.

سرانجام قهرمان شجاع و باهوشي به نام پرسئوس با سپري كه مانند آينه درخشان بود به جنگ مدوسا رفت . اين قهرمان به جاي اينكه به چهره آن زن بنگرد در سپر خود نگاه كرد و سر او را از تن جدا نمود .

رقص مار: مارگيران قادرند مار را با موسيقي در رقص آورند . البته اين چيزي است كه در ظاهر مي‌بينيم . اما در حقيقت مارها نمي توانند بشنوند و تنها حركت مارگير و ني او را تقليد مي كنند .

بچه مارهاي خطرناك : نوزادان مار كبرا بلافاصله پس از آنكه از تخم بيرون مي آيند، مي توانند نيش بزنند و بكشند. يك قاشق چايخوري از زهر خشك نشده مار كبرا مي تواند 165 انسان و يا 000/160 موش را بكشد.

زهر پاشيدن : بعضي از مارهاي كبرا كه به كبراي زهرفشان مشهورند، رفتار خاصي دارند . اين مارها هر گاه احساس ترس كنند ، فوارهاي از زهر به چشمان دشمن مي پاشند.

مار زنگي

اين مار يكي از سريعترين كشنده ها در جانوران است . به آرامي حركت مي كند و ناگهان نيش مي‌زند و زهرش بسيار كشنده است .

توليد مثل مار زنگي : بيشترين مارها تخمگذارند اما مار زنگي بچه مي زايد . مادر ، پس از اينكه بچه‌ها را زاييد ، آنها را به حال خود رها مي كند .

وقتي مار زنگي خود را در زير برگها به هم مي پيچد ، كاملاً از ديده ها پنهان مي شود .

جرينگ ، جرينگ : مار زنگي نامش را از صداي «زنگ مانند»ي گرفته است كه دمش ايجاد مي كند . در انتهاي دم اين مار ، حلقه هايي است كه با هم چفت شده اند . هنگامي كه مار زنگي بخواهد دشمنش را بترساند، اين حلقه ها را به صدا در مي آورد .

هر وقت كه مار زنگي پوست بيندازد، يك حلقه به حلقه هاي دمش افزوده مي شود . جنس حلقه ها از جنس ناخن انگشتان انسان است .

استراحت در كنار هم : مارهاي زنگي در تمام مدت زمستان در گروه هايي با هم مي خوابند . گاهي تا 1000 مار زنگي براي خواب زمستاني گرد هم مي آيند .

چه شغلي ! : زهر مار كه بدان سم هم مي گويند ، اثر دارويي دارد . براي جمع آوري سم مار افراد متخصصي كه براي اين كار تربيت شده اند ، با فشردن كيسه زهر ، بدقت تمام آن را در ظرفي مي‌ريزند.

مواظب باشيد! : اگر چه مار زنگي از خطرناكترين مارهاست ، اما فقط كساني را نيش مي زند كه بر آن پا نهند يا آن را بترسانند . بنابراين وقتي در بيابانها و جنگلها قدم مي زنيد مواظب باشيد كه پاي خود را كجا مي گذاريد .


مار شيري

مار شيري يكي از خوشرنگترين مارهاي دنياست . اين مار سمي نيست . خوراكش ، موش و يا پرنده است و براي خوردن خود را دور آنها مي پيچد و با فشردن آنها را مي كشد .

رنگهاي فريبنده : مار شيري بسيار شبيه مار مرجاني است كه ماري است مرگزا . رنگهاي پوستشان مانند هم اما طرح آنها متفاوت است . راه بسيار ساده اي وجود دارد كه مي توان اين دو مار رابراحتي از هم تشخيص داد . در پوست مار شيري حلقه هاي سفيد ميان رنگ مشكي قرار دارد . اما در مار مرجاني دو حلقه سفيد باريك يك حلقه مشكي پهن را در ميان مي گيرد .

تطبيق با رنگ محيط : بعضي از مارها بخوبي با رنگ محيط زندگيشان تطبيق مي يابند . يعني طرح و رنگشان به گونه اي است كه دشمنانشان بسختي مي توانند آنها را ببينند .

مار شيري در ميان برگهاي پوسيده زندگي و شكار مي كند .

مار شيري هر بار 13 تخم مي گذارد .

بچه مارها تخم را مي شكنند : نوزادان مار دندان خاصي دارند كه با آن پوست تخم را مي شكنند و از آن بيرون مي آيند . اين دندانها را «دندان تخمي» مي گويند .

آيا مار شيري شير مي نوشد ؟ : مار شيري برخلاف آنچه مردم تصور مي كنند ، شير نمي نوشد ولي چون اين مارها بسيار درون طويله گاوها مي روند اين اشتباه را پيش مي آورد كه براي نوشيدن شير است. اما در حقيقت اين مارها براي گرفتن موش بدانجا مي روند .

سروكار داشتن با مار : كارشناسانِ مار را «هرپتولوژيست» مي نامند . آنها مي دانند كه چگونه با هر ماري رفتار كنند . بنابراين هر كس نمي تواند هر ماري را بگيرد .

 

كوچكترين مار دنيا : كوچكترين مار دنيا ، مار كميابي است كه در هند غربي زندگي مي كند. اين مار بقدري كوچك و باريك است كه اگر مغز مداد را بيرون بياوريد ، در سوراخ ميان مداد جاي مي‌گيرد.


مار پرنده !

مار شگفت انگيز پرنده در جنگلهاي داغ و مرطوب آسيا زندگي مي كند . اين مار زيبا مي تواند در هوا شناور شود و از درختي به درخت ديگر پرواز كند .

مار پرنده با جهشِ بسيار سريع مانند فنر در هوا مي جهد .

خوراك مار پرنده : مار پرنده از جانوراني مانند مارمولك ، پرندگان ، قورباغه ها و خفاش تغذيه مي‌كند. نخست شكار خود را نيش مي زند و پس از كشتن آنها را از سر مي بلعد .

چگونه پرواز مي كند : مار پرنده براي اينكه در هوا شناور شود ، به مهره هاي خود فشار مي آورد و آنها را از هم باز مي كند . در نتيجه بدن مار پهن مي شود و براحتي در هوا پرواز مي كند .

شيرجه در فضا : مار پرنده واقعاً پرواز نمي كند ، بلكه به شكل حرف «S» در هوا شيرجه مي رود و از جايي به جايي مي جهد .

پولكهاي سخت مار پرنده بدان كمك مي كند تا از درختي به درخت ديگر بجهد .

چه وقت پرواز مي كنند ؟ : مارهاي پرنده بسيار كم پرواز مي كنند . و آن هنگامي است كه در خطر شكار عقاب و يا ديگر جانوران قرار گيرند .

پرواز به طرف پايين : مار پرنده فقط افقي يا به طرف پايين مي پرد . اما مي تواند با پيچاندن بدنش به اين و يا آن طرف بر هوا  فشار آورد و مسير طولاني تري پرواز كند .


«بوآ»ي درختي

اين مار خوش خط و خال در جنگلهاي جنوب آمريكا زندگي مي كند . بوآ، شكار خود را با فشردن مي‌كشد و براي يافتن شكار از «احساس» گرماي بدن قرباني اش استفاده مي كند .

«بوآ» چگونه شكار را مي يابد؟ : مار «بوآ»ي درختي، خود را از درخت مي آويزد و سرش را به اطراف مي چرخاند . وقتي كه در دو طرف بدنش به يك اندازه احساس گرما كند، در مي يابد كه قرباني اش در  روبه رويش قرار دارد .

خوراك پرنده : همه انواع جانوران كوچك مي تواند در فهرست غذاي مار بوآ قرار گيرد از خفاش تا سمور- . بوآ پرندگان را با پرهايش مي بلعد .

نيشهاي هراس انگيز : مار «بوآ»ي درختي براي اينكه شكارش را تندتر ببلعد ، دندانهاي نيش پيشين خود را پنهان مي كند .

آويختن از درخت : از عادتهاي ديگر «مار بوآ»ي درختي اين است كه دمش را مانند ميمون به شاخه هاي درخت گره مي زند و از درخت مي آويزد . بوآ مي تواند نيمي از بدنش را در هوا نگه دارد.

حمام گرفتن : مار بوآ فقط براي شنا در رودخانه هاي جنگل و يا در بركه ها ، از درخت پايين مي‌آيد. در ديگر مواقع روي درخت زندگي مي كند .

مانند بيشتر مارهاي درختي، رنگ پوست زير بدن مار بوآ ، روشن است و پشت آن تيره رنگ. اگر از بالا به اين مار بنگريم همرنگ كف جنگل و اگر از پايين آن را ببينيم همرنگ آسمان است .

شكار در تاريكي : مار بوآ حتي در تاريكي كامل هم مي تواند شكار كند . سوراخهايي بر لبهاي اين مار وجود دارد كه گرماي بدن جانوران را احساس مي كند .

لميدن بر درخت : «بوآ»ي درختي خود را دور شاخه ها حلقه نمي كند ، بلكه به شكل توده اي روي شاخه لم مي دهد . اين كار سبب مي شود هر چه سريعتر خود را به شكار برساند .

خوراكِ مارِ بوآ : سرخپوستان جنگل آمازون مار بوآ را مي خورند . اگر روزي سري به جنگلهاي آمازون زديد و يك يا دو سيخ كباب مار به شما تعارف كردند ، تعجب نكنيد .


مار سبز درختي

اين مار دراز و باريك به آرامي بر درخت مي نشيند و منتظر مي ماند تا شكار چرب و نرمي از نزديكش بگذرد . اين مار خود را به دور شاخه ها مي پيچد و مانند طناب به نظر مي رسد .

تماشا و انتظار : مار سبز درختي بسيار خوب مي بيند . هر دو چشم آن برخلاف بسياري از مارها در قسمت جلوي سر جاي دارد . از اين رو فاصله خود و قرباني را هنگامي كه به طرف آن مي رود، درست تشخيص مي دهد . سر مار سبز درختي دراز و نوك تيز است .

رفع تشنگي : مارها براي رفع تشنگي آب باران را از روي برگهاي درختان مي نوشند . مارهايي كه روي زمين زندگي مي كنند ، آب مورد نياز خود را از علف و ديگر سبزه ها تامين مي كنند .

شكار سريع : مار سبز درختي ممكن است ساعتها آرام و بي حركت بر جايي بنشيند . اما وقتي راه مي‌افتد به سرعت برق مي رود . اين مار مي تواند در يك سوم ثانيه پرنده و يا مارمولكي را شكار كند. يعني در يك چشم برهم زدن .

شيره كشنده : شيره معده بيشترين مارها بقدري قوي است كه حتي استخوانهاي جانوران را هم پوك و پودر مي كند .

بيشتر درختها به رنگ سبز هستند ، از اين رو بيشترين مارهايي كه روي درخت زندگي مي كنند ، سبز رنگ هستند .

دندان نيش پسين : مار سبز درختي دندانهاي نيشي دارد كه در قسمت عقب دهانش جاي دارند . بنابراين وقتي اين مار شكار خود را مي بلعد ، مي تواند با نيشهاي خود بدن شكار را زهرآلود كند . نيشهاي بيشتر مارهاي مرگزا در جلوي دهانشان قرار دارد .

طول مار سبز درختي ممكن است به بيش از يك متر برسد ، اما هيچ گاه چاقتر از انگشت دست انسان نخواهد شد .


 

 

نتيجه گيري :

 

پس از مروري بر زندگي مارها مي بينيم كه خلقت اين موجود به ظاهر خطرناك ، كه مورد وحشت انسانها قرار دارد در جايگاه خود در اين دنيا بسيار مفيد است .

اين حيوان كه از داشتن دست و پا محروم مي باشد ولي به راحتي و به سرعت مي تواند حركت كند و از نظر طبيعت با شكار موجودات ديگر در تنظيم بقاي حيوانات ديگر نقش داشته و در مقابل خطر نيز با داشتن سلاحي همچون زهر از خود دفاع مي كند و در اين عالم بزرگ انواع مختلفي با زندگي در محيط هاي متفاوتي وجود دارد كه بعضي از آنها مورد شگفتي انسان قرار مي گيرد . تمامي مارها از نوع نرم تنان هستند و به اين وسيله توانسته اند خودشان را با محيط زندگي خود منطبق نمايند.

لذا در پايان نتيجه گيري مي توان اظهار داشت كه مارها براي تنظيم بقا در عالم مورد نياز ضروري هستند و هر مخلوقي جهت اهدافي در اين دنيا خلق شده است .

پژوهشگران كوچك :

ميلاد آرام فر-علي رضا صفاري-سيد علي ميربماني يزدي-سيدعلي وزيري

منابع و مأخذ :

 

1- مارهاي شگفت انگيز ، نوشته آلكساندرا پارسونس ، ترجمه علي دانش ، چاپ اول زمستان1369 ، چاپ: سازمان چاپ و انتشارات سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

2- نشاني سايت : www.senmerv.com